غربالگری NIPT بخش دوم

غربالگری NIPT تست غربالگری از نوع تشخیصی یا تست با قدرت تشخیص بالا است که تا پایان بارداری قابل انجام است و برای انجام آن هیچ منع زمانی وجود ندارد.

منبع: نی نی پلاس