چه زمانی تکان های جنین را احساس می کنید؟

در این ویدیو در مورد تکان‌های جنین، اندازه جنین،رشد او و ... میتوانید اطلاعات کسب کنید

منبع : نی نی پلاس