رابطه جنسی در دوران بارداری

آیا میدانید که رابطه جنسی در دوران بارداری ایمن هست یا نه؟ چه زمانی رابطه جنسی در بارداری خطرناک است؟ رابطه جنسی در بارداری چه تاثیر حسی و روانی در بارداری دارد؟ و ...خانم مریم رضاخان کارشناس مامایی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در این ویدیو در مورد رابطه جنسی در دوران بارداری توضیح میدهند.

منبع: نی نی پلاس