وضعیت های صحیح خوابیدن در دوران بارداری

وضعیت های صحیح خوابیدن در دوران بارداری

در این ویدیو انواع وضعیت های صحیح خوابیدن برای مادران باردار را مشاهده می کنید

مادران باردار به دلیل وضعیت جسمانی شان در دوران بارداری بخصوص در سه ماهه سوم نیاز دارند در زمان خواب در حالتها و وضعیت هایی بخوابند که هم خودشان راحت باشند و هم رحم شان تحت فشار قرار نگیرد

منبع: نی نی +