پره اکلامپسی در دوران بارداری

عوامل بروز پره اکلامپسی در دوران بارداری

اگر رگهای خونی شما آسیب ببیند، رحمتان خون کافی دریافت نکند یا درصورت ضعف سیستم ایمنی یا تغذیه نامناسب ممکن است دچار پره اکلامپسی شوید

اگر رگهای خونی شما آسیب ببیند، رحمتان خون کافی دریافت نکند یا درصورت ضعف سیستم ایمنی یا تغذیه نامناسب ممکن است دچار پره اکلامپسی شوید

در این ویدیو عوامل بروز پره اکلامپسی درمانها و روشهای پیشگیری آن را می توانید مشاهده کنید

منبع: نی نی +