خروپف مادر در دوران بارداری

چرا مادران باردار خروپف می کنند؟ چه تغییراتی باعث خروپف مادر در دوران بارداری می شود؟ برای پاسخ به این سوالات ویدیو "خروپف مادر در دوران بارداری" را مشاهده نمایید.

 

خروپف مادر در دوران بارداری امری طبیعی است. این امر بیشتر به دلیل افزایش تورم مجراهای بینی است اما می تواند به دلیل افزایش وزن و غلطیدن به پشت در خواب نیز اتفاق بیفتد، گرفتگی بینی به دلیل افزایش حجم خون در بدن باردار رخ می دهد، این امر می تواند باعث ایجاد خلط شده و به شما حس گرفتگی گوش نیز بدهد.

همچنین می توانید برای اطلاع از دلیل بی خوابی و روش های رفع این مشکل، ویدیو "شایعترین علل بی خوابی در دوران بارداری" را مشاهده نمایید.

 

مطالعه بیشتر:

1- خواب بد و آشفته دیدن در بارداری به چه معنی است؟

2- نحوه خواب در بارداری

 

منبع: نی نی +