مشکلات شایع چشم در دوران بارداری

مشکلات شایع چشم در دوران بارداری

ابتلاء به انواع عفونتها در دوران بارداری امری شایع و معمول است، بدن شما در حال تغییر و دگرگونی اساسی است پس ابتلا به عفونت مساله غیرعادی نیست

از وجود این تغییرات ناگهانی و جدید وحشت نکنید و نگران نباشید

منبع: نی نی +