The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

حس بد، تغییر خلق و خو و دمدمی مزاجی در بارداری

آیا احساس می کنید خلق و خویتان در دوران بارداری تغییر کرده است؟ آیا در دوران بارداری حس بدی دارید؟ فکر می کنید در دوران بارداری دمدمی مزاج شده اید؟چگونه می توانید احساس بهتری در دوران بارداری داشته باشید؟ برای پاسخ به این سوالات ویدیو "حس بد، تغییر خلق و خو و دمدمی مزاجی در بارداری" را مشاهده کنید.

 

تغییرات هورمونی و دمدمی مزاجی در دوران بارداری

یک دقیقه سرحال و دقیقه بعد بی حالید، خیالتان راحت باشد، زیرا این معمول ترین واکنش هورمون هاست، شاید هنوز این حالت نداشته باشید، اما بهتر است بدانید که در دوران بارداری ممکن است حساس و زود رنج شوید و از دمدمی مزاجی رنج ببرید، ممکن است به خاطر مسائلی گریه کنید که در گذشته تاثیری بروی شما نداشتند این مساله دقیقا به دلیل ترکیب تغییرات سریع هورمونی و حقیقت بارداری به عنوان یک تغییر بزرگ می باشد. دمدمی مزاجی می تواند برای هر دو شما و همسرتان دشوار باشد، سعی کنید پیوسته باهم در ارتباط باشید و بدون توجه به اینکه این مورد چقدر می تواند آزار دهنده باشد، احساساتتان را توضیح دهید.

 

برای شناخت دلایل تغییر احساسات در دوران بارداری ویدیو "تغییر احساسات و حالت روحی در دوران بارداری" را مشاهده نمایید.

 

 

منبع: نی نی +