فعالیت‌های ورزشی سبک مانند پیاده‌روی،‌ شنا،‌ یوگا و پیلاتس