The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.
ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم

بررسی اندازه طول ران (FL) جنین در هفته های مختلف بارداری

برای مشاهده و بررسی اندازه طول ران جنین خود در هر هفته از بارداری و مقایسه آن با حداقل، حداکثر و اندازه نرمال (میانگین)، طول ران (FL) را وارد نمایید.

اهمیت اندازه گیری طول ران جنین با استفاده از سونوگرافی

از مواردی که متخصصان سونوگرافی در تمامی مراجعات اندازه گیری می کنند، طول استخوان ران جنین (FL یا Femur Length) است. استخوان فمور و یا همان استخوان ران طویل ترین استخوان بدن انسان است. بررسی اندازه آن در کنار سایر پارامترهایی همچون دور سر، دور شکم و ... در تخمین وزن جنین ضروری است.

امروزه با توجه پیشرفت هایی که در زمینه علم و تکنولوژی صورت گرفته، ابزارهایی در دسترس هستند که شما می توانید با استفاده از آنها رشد و تکامل جنینتان را قبل از به دنیا آمدن کنترل کنید. یکی از مهمترین، کارآمد ترین و نیز بی ضرر ترین این ابزارها سونوگرافی است. شما می توانید از همان هفته های ابتدایی یعنی از حوالی هفته های ششم تا هشتم بارداری (6 تا 8)، ساک بارداری شامل جنین، جفت، کیسه زرده و ... را در تصاویر سونوگرافی مشاهده کنید اما در این زمان با توجه به ابعاد بسیار کوچک جنین، چیزی جز یک خط چند میلیمتری از او نمایان نخواهد بود.

با گذشت زمان و پیشرفت روندهای تکاملی، ارگان های مختلف بدن جنین شما تشکیل شده و رشد می کنند به این ترتیب می توان تصاویر واضح تری از آنها به وسیله سونوگرافی تهیه کرده و حتی بخش های مختلف بدن آنها را اندازه گیری کرد.

جهت کنترل روند رشد جنین، متخصصان سونوگرافی در هر بار مراجعه (خصوصا در سه ماهه دوم و سوم) بخش هایی از بدن جنین را به طور ویژه و دقیق اندازه گیری می کنند، سپس اندازه ها را با اعداد مربوط به سونوگرافی یک جنین نرمال با سن بارداری مشابه (که به صورت جداولی از پیش تهیه شده در اختیار آنهاست) مقایسه می کنند. به این ترتیب می توان در مورد مناسب بودن و یا نبودن رشد جنین نسبت به سن بارداری قضاوت نمود تا در صورت نیاز بررسی های بیشتر انجام شود.

علت کوچک یا کوتاه بودن طول استخوان ران جنین

کوچک یا کوتاه بودن بیش از اندازه طول استخوان ران معمولا مربوط به تفاوت های ژنتیکی افراد در رشد قدی آنها است اما گاها می تواند به ابتلای جنین به عارضه هایی همچون کوتولگی (خصوصا در مواردی که استخوان ران علاوه بر کوتاهی حالت کمانی دارد) اشاره داشته باشد که درصورت صلاح دید پزشک متخصص بررسی های بیشتر باید انجام شود.

 

بررسی اندازه طول ران جنین در هفته های بارداری

 

جدول طول ران جنین در هفته های مختلف بارداری

سن بارداری

به هفته

حداقل اندازه طول ران (FL)

به میلیمتر

حداکثر اندازه طول ران (FL)

به میلیمتر

اندازه طبیعی یا نرمال طول ران (FL)

به میلیمتر

11

6

10

8

12

7.5

12.5

10

13

8.5

13.5

11

14

12

18

15

15

13.5

20.5

17

16

18

26

22

17

21

29

25

18

23

33

28

19

25

35

30

20

26

38

32

21

28

40

34

22

32

42

37

23

38

48

43

24

41

49

45

25

43

53

48

26

44

54

49

27

45

55

50

28

50

58

54

29

49.5

60.5

55

30

52

64

58

31

53.5

64.5

59

32

56

68

62

33

61

69

65

34

62

70

66

35

61

73

67

36

63

75

69

37

67

77

72

38

67.5

78.5

73

39

69

81

75

40

72

80

76

41

72

82

77

 

 

سایر ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم:

1. بررسی دور سر (HC) جنین

2. بررسی دور شکم (AC) جنین

3. بررسی مقدار طبیعی بزرگترین قطر سر جنین (BPD)

4. محاسبه سن بارداری بر اساس معیارهای سونوگرافی