The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.
ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم

بررسی دور سر جنین (HC) در هفته های مختلف بارداری

برای مشاهده و بررسی دور سر جنین خود در هر هفته از بارداری و مقایسه آن با حداقل، حداکثر و اندازه نرمال (میانگین)، دور سر (HC) را وارد نمایید.

اهمیت اندازه گیری دور سر جنین با استفاده از سونوگرافی

یکی از موارد بسیار مهم در کنترل رشد جنین بررسی ابعاد سر و میزان رشد آن به تناسب رشد بدن در تمامی سونوگرافی ها است. به این منظور متخصص سونوگرافی در هر بار مراجعه پارامتری به نام " دور سر جنین (HC یا Head Circumference) " را اندازه گیری می کند.  با توجه پیشرفت هایی که در زمینه علم و تکنولوژی صورت گرفته، ابزارهایی در دسترس هستند که شما می توانید با استفاده از آنها رشد و تکامل جنینتان را قبل از به دنیا آمدن کنترل کنید. یکی از مهمترین، کارآمد ترین و نیز بی ضرر ترین این ابزارها سونوگرافی است. شما می توانید از همان هفته های ابتدایی یعنی از حوالی هفته های ششم تا هشتم، ساک بارداری شامل جنین، جفت، کیسه زرده و ... را در تصاویر سونوگرافی مشاهده کنید اما در این زمان با توجه به ابعاد بسیار کوچک جنین، چیزی جز یک خط چند میلیمتری از او نمایان نخواهد بود.

با گذشت زمان و پیشرفت روندهای تکاملی، ارگان های مختلف بدن جنین شما تشکیل شده و رشد می کنند به این ترتیب می توان تصاویر واضح تری از آنها به وسیله سونوگرافی تهیه کرده و حتی بخش های مختلف بدن آنها را اندازه گیری کرد.

کوچک یا بزرگ بودن بیش از حد اندازه دور سر جنین

جهت کنترل روند رشد جنین، متخصصان سونوگرافی در هر بار مراجعه (خصوصا در سه ماهه دوم و سوم) بخش هایی از بدن جنین را به طور ویژه و دقیق اندازه گیری می کنند، سپس اندازه ها را با اعداد مربوط به سونوگرافی یک جنین نرمال با سن بارداری مشابه (که به صورت جداولی از پیش تهیه شده در اختیار آنهاست) مقایسه می کنند. به این ترتیب می توان در مورد مناسب بودن و یا نبودن رشد جنین نسبت به سن بارداری قضاوت نمود تا  در صورت نیاز بررسی های بیشتر انجام شود.

اندازه گیری اندازه دور سر جنین در کنار موارد دیگر برای تخمین وزن جنین خصوصا در ماه های پایانی بارداری ضروری است. کوچک بودن و یا بزرگ بودن بیش از حد HC گرچه معمولا دلالت بر تفاوت های ژنتیکی دارد اما بررسی آن بسیار ضروری است زیرا گاها ممکن است نشانه ابتلای جنین به عارضه هایی همچون میکروسفالی، ماکروسفالی، هیدرو سفالی و ... باشد.

  بررسی دور سر جنین (HC) در هفته های بارداری

 

جدول اندازه دور سر (HC) جنین در هفته های مختلف بارداری

سن بارداری

به هفته

حداقل اندازه دور سر (HC)

به میلیمتر

حداکثر اندازه دور سر (HC)

به میلیمتر

اندازه طبیعی یا نرمال دور سر (HC)

به میلیمتر

11

44

74 59

12

55

85 70

13

69 99 84

14

81 111 96

15

93 123 108

16

113 143 128

17

126 156 141

18

131 171 151

19

140 180 160

20

150 190 170

21

156 196 176

22

168 208 188

23

190 230 210

24

200 240 220

25

211 251 231

26

218 258 238

27

230 270 250

28

243 283 263

29

244 294 269

30

249 299 274

31

259 309 284

32

263 313 288

33

275 325 300

34

280 330 305

35

285 335 310

36

292 342 317

37

296 346 321

38

303 353 328

39

311 361 336

40

315 365 340

41

319 369 344

 

 

سایر ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم:

1. بررسی اندازه طول ران (FL) جنین

2. بررسی دور شکم (AC) جنین

3. بررسی مقدار طبیعی بزرگترین قطر سر جنین (BPD)

4. محاسبه سن بارداری بر اساس معیارهای سونوگرافی