The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.
ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم

بررسی دور شکم (AC) جنین در هفته های مختلف بارداری

برای مشاهده و بررسی اندازه دور شکم جنین خود در هر هفته از بارداری و مقایسه آن با حداقل، حداکثر و اندازه نرمال (میانگین)، دور شکم (AC) را وارد نمایید.

اهمیت اندازه گیری دور شکم جنین با استفاده از سونوگرافی

یکی از پارامترهای مورد توجه متخصصان سونوگرافی دور شکم (AC یا abdominal circumference) جنین است. با اندازه گیری دور شکم در کنار پارامتر های دیگر می توان وزن تقریبی جنین را تخمین زد. کوچک بودن و یا بزرگ بودن بیش از حد این عدد معمولا مربوط به خطا در تخمین سن بارداری، تفاوت های ژنتیکی و ... است اما گاها می تواند نشانه مواردی چون IUGR، فتق ناف، گاستروشیزی و ... باشد که نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

امروزه با توجه پیشرفت هایی که در زمینه علم و تکنولوژی صورت گرفته، ابزارهایی در دسترس هستند که شما می توانید با استفاده از آنها رشد و تکامل جنینتان را قبل از به دنیا آمدن کنترل کنید. یکی از مهمترین، کارآمد ترین و نیز بی ضرر ترین این ابزارها سونوگرافی است. شما می توانید از همان هفته های ابتدایی یعنی از حوالی هفته های ششم تا هشتم بارداری (6 تا 8)، ساک بارداری شامل جنین، جفت، کیسه زرده و ... را در تصاویر سونوگرافی مشاهده کنید اما در این زمان با توجه به ابعاد بسیار کوچک جنین، چیزی جز یک خط چند میلیمتری از او نمایان نخواهد بود.

با گذشت زمان و پیشرفت روندهای تکاملی، ارگان های مختلف بدن جنین شما تشکیل شده و رشد می کنند به این ترتیب می توان تصاویر واضح تری از آنها به وسیله سونوگرافی تهیه کرده و حتی بخش های مختلف بدن آنها را اندازه گیری کرد.

جهت کنترل روند رشد جنین، متخصصان سونوگرافی در هر بار مراجعه (خصوصا در سه ماهه دوم و سوم) بخش هایی از بدن جنین را به طور ویژه و دقیق اندازه گیری می کنند، سپس اندازه ها را با اعداد مربوط به سونوگرافی یک جنین نرمال با سن بارداری مشابه (که به صورت جداولی از پیش تهیه شده در اختیار آنهاست) مقایسه می کنند. به این ترتیب می توان در مورد مناسب بودن و یا نبودن رشد جنین نسبت به سن بارداری قضاوت نمود تا در صورت نیاز بررسی های بیشتر انجام شود.

کم بودن اندازه دور شکم جنین در هفته 30 بارداری، مشکل ساز است؟

اندازه دور شکم جنین به تنهایی ارزشی ندارد به خصوص در مورد کوچک تر بودن ولی اگر بزرگ تر باشد ممکن است گاهی آب در داخل شکم جمع شود (آسیت) که بیشتر در بیماران دیابتیک یا آن ها که گروه خون با RH منفی دارند پیش می آید امروزه با سونوگرافی های پیشرفته به خصوص اگر سونوگرافیست تجربه کافی داشته باشد اغلب آنومالی ها و عوارض داخل شکمی قابل تشخیص است نظیر بیماری های مادرزادی کبد، کلیه... که در این حالت برای جنین ممکن است مسئله ساز باشد در غیر این صورت کوچک یا بزرگ بودن شکم به تنهایی نگران کننده نیست.

 

بررسی اندازه طول ران جنین در هفته های بارداری

 

جدول اندازه دور شکم (AC) جنین در هفته های مختلف بارداری

سن بارداری

به هفته

حداقل اندازه دور شکم جنین (AC)

به میلیمتر

حداکثر اندازه دور شکم جنین (AC)

به میلیمتر

اندازه طبیعی یا نرمال اندازه دور شکم جنین (AC)

به میلیمتر

11

42 62 52

12

53 73 63

13

64 84 74

14

74 94 84

15

86 106 96

16

96 116 106

17

105 135 120

18

116 146 131

19

125 155 140

20

136 166 151

21

144 184 164

22

154 196 175

23

166 206 186

24

181 221 201

25

192 232 212

26

198 248 223

27

205 255 230

28

217 267 242

29

234 284 259

30

237 287 262

31

242 302 272

32

253 313 283

33

264 324 294

34

275 335 305

35

285 345 315

36

295 360 327.5

37

298 368 333

38

307 377 342

39

321 391 356

40

327 397 362

41

332 402 367

 

 

سایر ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم:

1. بررسی دور سر (HC) جنین

2. بررسی اندازه طول ران (FL) جنین

3. بررسی مقدار طبیعی بزرگترین قطر سر جنین (BPD)

4. محاسبه سن بارداری بر اساس معیارهای سونوگرافی