بیماری توکسوپلاسموز چیست ؟

توکسوپلاسموز بیماری است که توسط انگل تک یاخته ای به نام توکسوپلاسما گوندیآی ایجاد میشود و از سه طریق ممکن است منتقل شود:استفاده از گوشت خام یا نیمه خام و شیر غیر پاستوریزه حیوان آلوده، خوردن آب و مواد آلوده به مدفوع گربه. انتقال مستقیم به جنین در مادران بارداری که برای اولین بار به توکسوپلاسما مبتلا شده اند.بیماری توکسوپلاسموز  در دوران بارداری از طریق جفت به جنین منتقل می شود .

منبع: نی نی پلاس