آیا برای بهبود حالت تهوع و استفراغ بارداری نیاز به درمان دارویی داریم؟

برای بهبود حالت تهوع و استفراغ بسته به میزان شدت آن ممکن است مادر باردار نیاز به درمان دارویی پیدا کند. داروهایی که برای بهبود حالت تهوع و استفراغ مادران باردار تجویز می شود کمترین عوارض جانبی را دارند تا خانم های باردار بتوانند استفاده کنند، ترکیبات ویتامین B6 غالب این داروها هستند.

منبع: نی نی پلاس