توصیه هایی برای آمیزش جنسی در دوران بارداری و پس از زایمان

از توصیه هایی که برای آمیزش جنسی در دوران بارداری و پس از زایمان وجود دارد اینست که یک خانم باردار بیمار نیست بنابراین تمام کارهایی که پیش از بارداری انجام می داد در این دوره نیز می تواند انجام دهد، که آمیزش جنسی نیز ازآن مستثنی نیست مگر اینکه برای مادر باردار مشکلاتی در حین بارداری ایجاد کند که به تشخیص پزشک مادر مجاز به انجام آن نباشد.  

منبع: نی نی پلاس