بارداری از دیدگاه آزمایشگاه

بعد از لقاح بین 6 تا 12 روز بعد بسته به افراد مختلف، جنین شکل می گیرد که به آن لانه گزینی میگویند، دو الی سه روز بعد از لانه گزینی عروق خونی در اطراف جنین تشکیل می شود و اولین هورمون بارداری تولید می شود.

منبع: نی نی پلاس