تخمک گذاری

تخمک گذاری بخشی از سیکل قاعدگی است که وظیفه آزاد کردن تخمک به درون تخمدانها را بر عهده دارد

در این ویدیو روند تخمک گذاری و بارور شدن یک تخمک را می توانید به صورت کامل مشاهده کنید

منبع: نی نی فیلم