The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.
بیبی چک

فیلم نحوه استفاده از بی بی چک و چگونگی عملکرد آن

اگر تا کنون از بی بی چک استفاده نکرده اید و یا برای استفاده از بی بی چک دچار سردرگمی شده اید و معنی خطوط کمرنگ روی آن را متوجه نمی شوید. شما تنها نیستید و افراد زیادی چنین سوالاتی را دارند. برای درک بهتر عملکرد بی بی چک این ویدئوی آموزشی را ببینید.

مرورگر شما قادر به پخش ویدیو نیست لطفا از مرورگر دیگری استفاده نمایید " type="video/mp4" label="360p" res="360" />

منبع: نی نی +