چرخه قاعدگی شما در دو دقیقه!

در این ویدیو جالب چرخه قاعدگی و حالت ها، احساسات، نیازها و ... در یک سیکل قاعدگی نشان داده شده که در هر روز از یک سیکل قاعدگی خانم ها دچار چه تغییراتی می شوند و چه چیزهایی تجربه می‌کنند و هورمونها در چه وضعیتی قرار دارند ...

منبع: نی نی پلاس