کیت تخمک گذاری

در روش استفاده از کیت تعیین روز تخمک گذاری از نوسان هورمون LH که محرک آزادسازی تخمک است استفاده می شود

بهترین زمان برای آزمایش بین ساعت 10 صبح تا 8 شب می باشد، اما برای اینکه به نتیجه برسید سعی کنید تقریبا در یک زمان مشخص در هر روز این تست را انجام دهید

منبع: نی نی +