سندروم همزاد پنداری پدر

سندروم همزاد پنداری پدر

بسیاری از مردان در دوران بارداری همسرشان همانند او اغلب علایم بارداری را تجربه می کنند

اگر در حال حاضر باردار هستید و بارداری را تجربه می کنید بهتر است بدانید که ممکن است همسرتان نیز علایم شما را داشته باشد

منبع: نی نی +