چاقی مادران

چاقی مادران

متاسفانه تعداد مادران چاق در دوران بارداری در حال افز ایش است، این عارضه نه تنها موجب کمبود ویتامین D و چاقی نوزاد می شود بلکه می تواند خطر چاقی در خردسالی و دیابت نوع دو را نیز به شدت افزایش دهد

منبع: نی نی +