کیست تخمدان در چه بانوانی شایع تر است؟

کیست تخمدان در اغلب بانوان شایع است، کیست های تخمدان، می توانند ساده یا پیچیده باشند. کیست تخمدان ممکن است در سنین باروری ایجاد شود و برخی از آنها که از نوع پیچیده هستند می توانند بر باروری خانم ها تاثیر بگذارند.

منبع: نی نی پلاس