مشکلات رایج در شیردهی

مشکلات رایج در شیردهی

از مشکلات رایج شیردهی با شیر مادر درد یا ترک خوردگی های نوک پستان و ترشح شیر است.

از مشکلات رایج در شیردهی با شیر مادر درد یا ترک خوردگی های نوک پستان و ترشح شیر می باشد. در این ویدئو روش های مقابله و درمان مشکلات شیردهی آموزش داده می شود

منبع: نی نی +