چگونه نوزادی را که از سینه مادر شیر می خورد را با شیشه شیر آشنا کنیم؟

چگونه نوزاد را با شیشه شیر آشنا کنیم؟

چگونه نوزادی را که از سینه مادر شیر می خورد را با شیشه شیر آشنا کنیم؟ بعضی از نوزادان خوردن شیر از شیشه را به آسانی قبول می کنند ولی برخی از آنها در برابر آن مقاومت میکنند

در این ویدیو راهکارهایی برای حل این مساله ارایه می شود 

 

منبع: نی نی +