از شیر گرفتن

از شیر گرفتن

چگونه نوزاد را از شیر بگیریم؟

در این ویدیو مطالبی راجع به چگونگی از شیر گرفتن نوزاد و زمان مناسب و فواید از شیر گرفتن عنوان شده

منبع: نی نی +