تغذیه نوزاد

تغذیه نوزاد

شیردهی در روزهای ابتدایی تولد نوزاد با مشکلاتی همراه است

شیردهی در روزهای ابتدایی تولد نوزاد با مشکلاتی همراه است در این ویدیو راهنمایی هایی برای مادران شده تا مشکلات کمتری هنگام شیردهی داشته باشند

منبع: نی نی +