مشکلات رایج در شیردهی

مشکلات رایج در شیردهی

از مشکلایت رایج در شیر دهی با شیر مادر درد یا ترک خوردگی های نوک پستان و ترشح شیر می باشد

از مشکلایت رایج در شیر دهی با شیر مادر درد یا ترک خوردگی های نوک پستان و ترشح شیر می باشد در این ویدیو روشهای مقابله و درمانها با این مشکلات آموزش داده می شود

منبع: نی نی +