The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

صبحانه نخوردن عامل کمبود مواد مغذی بدن کودکان

یافته های تازه نشان می دهند، کودکانی که عادت ندارند صبحانه بخورند مواد مغذی ضروری برای رشد بدن را دریافت نمی کنند.

صبحانه نخوردن عامل کمبود مواد مغذی بدن کودکان

کودکانی که هر روز صبحانه می خورند در مقایسه با همسالان شان که چنین نمی کنند مقادیر بسیار زیادی مواد مغذی ضروری بدن را دریافت می کنند.

محققان بریتانیایی اعلام کردند کودکانی که هر روز صبحانه می خورند میزان کلسیم، فولات، آهن و ید بدن شان که نقش اساسی در رشد و نمو ایفاء می کنند بسیار بیشتر از همسالان شان است که چنین نمی کنند.

پژوهشگران مدرسه پزشکی کالج سلطنتی لندن پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده درباره صبحانه خوردن بیش از 802 کودک چهار تا 10 ساله و 884 کودک و نوجوان 11 تا 18 ساله بین سال های 2008 تا 2012 دریافتند، خوردن صبحانه بین ساعات شش تا 9 صبح باعث دریافت 100 کالری و مقادیر بسیار زیادی از مواد مغذی می شود.

آنها پی بردند:

- میزان آهن بدن 31.5 درصد کودکانی که صبحانه نمی خوردند دست کم 4.4 درصد کمتر از همسالان شان بود که چنین می کردند.

- میزان کلسیم بدن 19 درصد شرکت کنندگان در این مطالعه که صبحانه نمی خوردند 2.9 درصد کمتر از افرادی بود که صبحانه می خوردند

- میزان ید بدن 21.5 درصد کودکانی که صبحانه نمی خوردند 3.3 درصد کمتر از همسالان شان بود که چنین می کردند.

دکتر گرنا پات، استاد مدرسه پزشکی کالج سلطنتی لندن و سرپرست این مطالعه گفت:" یافته های ما نشان می دهند، وعده صبحانه نقش اساسی در تامین مواد مغذی ضروری بدن کودکان ایفاء می کند. "

او افزود:" والدین باید با توجه به این یافته، با کمک گرفتن از پزشک متخصص اطفال و تغذیه فرزندان را تشویق کنند صبحانه بخورند و عادات غذایی شان را بهبود ببخشند. "

مطالعه بیشتر:

1- تاثیر منفی تبلیغ مواد غذایی ناسالم بر کودکان!

2- با شش ماده غذایی مغز کودکان آشنا شوید

3- چگونه ویتامین مورد نیاز کودک را تامین می کنید؟

منبع: medicalnewstoday