IVF چیست و در چه شرایطی انجام می شود؟

روزانه تعداد زیادی IVF در ایران انجام می شود که پاسخ های موفقیت آمیز آن با کشورهای اروپایی قابل مقایسه است ضمن اینکه در ایران به لحاظ هزینه ای بسیار به صرفه است.

منبع: نی نی پلاس