خاطرات بارداری (معجزه خداوند)

معجزه خداوند

پسرم؛زیباترین معجزه خداوند

 

امروز که در وجودم جای داری، خود را لایق ترین می دانم برای مادر شدن.

آری فرزندم، من امروز معجزه را در وجود خود حس کردم. موجود زنده ای که با خواست و اراده خدا در نهاد من شکل گرفت،  جان گرفت و جان بخشید.

پسرم؛زیباترین معجزه خداوند...

وقتی با پاهای کوچکت آهسته لگد میزنی هزاران درس به من می آموزی؛ اینکه بزرگی خداوند را در کوچکی تو ببینم و خدا را بیش از پیش در قلبم حس کنم.

پسرم تو زیباترین معجزه خداوند هستی و من بنده برگزیده خداوند برای داشتن چنین معجزه ای.

خدایا به تو مدیونم و تو را صد سپاس.

 

مامان تکتم و بابا محمد

 

 

منبع: نی نی پلاس