زمان تخمک گذاری را چگونه می توان تشخیص داد؟

معمولا زمان تخمک گذاری بین دو عادت ماهیانه است و ممکن است برخی خانمها در این زمان به مدت چند ساعت در روز احساس درد خفیفی کنند از دیگر علایم تخمک گذاری تغییر ترشحات دهانه رحم است.

منبع: نی نی پلاس