نشانه های زایمان زودرس چیست؟

از علایم زایمان زودرس، انقباضات رحمی است که فواصل آن در گذر زمان کوتاه تر می شود. 

منبع: نی نی پلاس