زایمان طبیعی بهتر است یا سزارین؟

زایمان طبیعی روند طبیعی تولد است که اگر مادر به لحاظ جسمی توانایی آنرا داشته باشد صورت می گیرد و زایمان سزارین عمل جراحی است که زمانی انجام میشود که زایمان طبیعی غیرممکن باشد. تشخیص انجام زایمان طبیعی و یا سزارین بر عهده پزشک متخصص است.

منبع: نی نی پلاس