زایمان طبیعی

فیلم زایمان طبیعی

در این ویدیو مشاهده میکنید که نحوه ی زایمان طبیعی به چه شکل است و مراحل آن چگونه است.

در این ویدیو مشاهده میکنید که نحوه ی زایمان طبیعی به چه شکل است و مراحل آن چگونه است و علائمی که با مشاهده آن باید با پزشک خود تماس بگیرید چیست؟

منبع: نی نی +