زایمان طبیعی و زایمان سزارین

زایمان طبیعی و زایمان سزارین

به طور کلی زایمان به دو روش صورت می گیرد، یک روش زایمان طبیعی است و روش دیگر نوعی عمل جراحی به نام سزارین، در واقع هدف هر دو روش زایمان کم خطر و تولد نوزادی سالم است

منبع: نی نی +