عوامل تاثیرگذار برای داشتن زایمان طبیعی راحت تر

برای داشتن زایمان طبیع یلازم است که مادر باردار، آمادگی هایی کسب کند تا بتواند زایمان طبیعی راحت تری داشسته باشد، این آمادگی ها شامل فعالیت های بدنی، توجه به سلامت جسمی، رژیمهای غذایی مناسب، انجام تمرینات آمادگی زایمان و ... است.

منبع: نی نی پلاس