فاصله زمانی مناسب بین دو بارداری چقدر است؟

دکتر مجتبی فنونی متخصص زنان، زایمان و نازایی: فاصله بین دو بارداری باید حداقل بین دو تا سه سال باشد و ...

منبع: نی نی پلاس