بغل کردن صحیح نوزاد و نوزادانی که ریفلاکس دارند - بخش 1

در بخش اول این ویدیو مشاور متخصص خانم مریم رضاخان در مورد نیاز به آغوش گرفتن برای نوزاد،مادر و پدر صحبت می کنند همچنین در مورد نقش پدر در برخورد با مراقبت نوزاد و ... توضیح می دهند

منبع: نی نی پلاس