نخستین ماه تولد

در این ویدیو در مورد ماه اول تولد نوزاد اطلاعاتی در رابطه با میزان خواب ، میزان دید ، وضعیت جسمی ،بازتاب ها و عکس العمل ناخودآگاه نوزادان داده میشود .

منبع: نی نی پلاس