از چه زمانی و چگونه میتوان به کودک شیر پاستوریزه داد؟

در این پست دکتر لادن گیاهی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در ادامه مباحث تغذیه تکمیلی در مورد اینکه از چه زمانی و چگونه شیر پاستوریزه میتوان به کودک داد، چگونه میتوان دادن شیر پاستوریزه را شروع کرد و توجه و رعایت چه نکاتی الزامیست صحبت می کنند.

منبع: نی نی پلاس