بغل کردن صحیح نوزاد و نوزادانی که ریفلاکس دارند - بخش 2

در بخش دوم ویدیو بغل کردن صحیح نوزاد و نوزادانی که ریفلاکس دارند خانم مریم رضاخان مشاور متخصص بهترین روش های بغل کردن نوزاد، نکات ایمنی و نحوه ی صحیح بلند کردن و گذاشتن نوزاد را با استفاده از مدل نوزاد به صورت عملی آموزش می دهند

منبع: نی نی پلاس