بغل کردن صحیح نوزاد و نوزادانی که ریفلاکس دارند - بخش 3

در بخش سوم ویدیو بغل کردن نوزاد و نوزادانی که ریفلاکس دارند خانم مریم رضاخان روش صحیح بغل کردن نوزادانی که کولیک یا ریفلاکس دارند را با استفاده از مدل بصورت عملی آموزش میدهند و همچنین در مورد اینکه مادر چگونه با اطرافیان در مورد بغل گرفتن نوزادش برخورد کند که موجب رنجش دیگران نشود صحبت می کنند

منبع: نی نی پلاس