The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

آموختن روش مصرف سبزیجات به کودکان بد غذا!

یافته های تازه نشان می دهند، اگر پیش از دو سالگی به کودکان سبزیجات خورانده شود، آنها این مواد غذایی را به بخش جدایی ناپذیر رژیم غذایی شان تبدیل می کنند.

دانشمندان دانشگاه لیدز اعلام کردند، حتی کودکان بد غذایی که هنگام غذا خوردن داد و بیداد می کنند نیز پس از مصرف ده باره سبزیجات به این مواد غذایی علاقه مند می شوند.

پژوهشگران به 332 کودک بریتانیایی، فرانسوی و دانمارکی 4 تا 38 ماهه پوره سیب زمینی خوراندند.

در حالی که 40 درصد کودکان خوردن این نوع سیب زمینی را آموخته بودند، تنها یک پنجم آنها بشقاب های شان را تمیز کردند.

دکتر مارون هترینگتون، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه لیدز گفت:" پس از گذشت 24 ماه علاقه کودکان به خوردن سبزیجات افزایش چشمگیری یافت و آنها به مصرف کنندگان قهار سبزیجات بدل شدند. "

در طول مطالعه، به هر یک از کودکان، پنج تا ده وعده 100 گرمی پوره سیب زمینی ساده یا غنی شده با اعلام خطر به والدین: مصرف بی رویه شکر در وعده صبحانه کودکان! و روغن سبزیجات خورانده شد.  

محققان دریافتند، کودکان علاقه بیشتری به سبزیجات شیرین شده دارند و آنها را با اشتها می خورند.

استاد مدرسه پزشکی دانشگاه لیدز افزود:" اگر والدین می خواهند فرزندشان به مصرف کننده قهار سبزیجات و غذاهای سالم تبدیل شوند، علاوه بر اهمیت ندادن به گریه و داد و بی دادها، باید در ماه دست کم 10 وعده سبزیجات به فرزندان شان بدهند تا آنها مصرف این گونه مواد غذایی را بیاموزد."   

منبع: BBC