شاخص توده بدن؛ معیاری برای سنجش میزان وزن کودکان و نوجوانان

شاخص توده بدن معیاری برای سنجش میزان افزایش وزن و چاقی افراد است.

شاخص توده بدن کودکان و نوجوانان دختر و پسری که از افزایش وزن رنج می برند 85 تا 95 است.

شاخص توده بدن کودکان و نوجوانانی دختر و پسری که به چاقی مبتلا شده اند 95 است.

شاخص توده بدن با تقسیم وزن فرد به کیلوگرم بر مجذور قد به متر محاسبه می شود.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا نموداری منتشر کرده که با استفاده از آن به راحتی می توان شاخص توده بدنی افراد را سنجید.

 

 

 

 

                             وزن

 

 

                           محدوده

 

                          کمبود وزن

 

                      کمتر از پنج درصد

 

                          وزن طبیعی

 

                   پنج درصد کمتر از 85

 

                         اضافه وزن

 

                  85 تا 95 درصد

 

                             چاق

 

                95 درصد و بیش از آن

 

 

منبع: cdc