The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

فرزندتان به عینک نیاز دارد؟

کودکان تا 12 سالگی با استفاده از قوه بینایی شان 80 درصد چیزها را می آموزند.

کارشناسان به والدین توصیه می کنند پیش از آغاز هر سال تحصیلی قوه بینایی فرزندان شان را کنترل کنند.

دکتر الین گبل، چشم پزشک بیمارستان کودکان بیمارستان دانشگاه لویولا با اشاره به این که مشکلات بینایی چهارمین مشکل عمده در میان کودکان است، گفت:" پیش از آغاز هر سال تحصیلی تعداد زیادی از کودکان باید عینک به چشم بزنند تا قدرت بینایی شان را افزایش دهند. " 

او افزود:" بروز مشکلات بینایی و درمان نشدن شان در دانش آموزان به کاهش نمرات و افت تحصیلی می انجامد."

پزشکان معتقدند، والدین با رصد کردن رفتارهای فرزندان شان می توانند علایم و نشانه های مشکلات بینایی را شناسایی کنند.

به باور پروفسور نانسی راجرز، رئیس بخش چشم پزشکی مایو کلینیک علایم و نشانه های ضعف بینایی در کودکان عبارتند از:

- کاهش علاقه کودک در مشارکت در فعالیت ها به دلیل ناتوانی در خواندن متون، تماشای تصاویر و ... 

- تغییر رفتار کودک در مدرسه، کاهش نمرات و علاقه به درس خواندن

منبع: healthday