The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

افسردگی پس از زایمان در پدران

مردها نیز پس از به دنیا آمدن فرزندان شان به افسردگی پس از زایمان مبتلا می شوند.

پروفسور یاپارک هریسون، استاد مدرسه روان شناسی دانشگاه ویرجینیا گفت:" پدران می خواهند بخشی از تجربه تولد فرزند باشند، اما در اکثر موارد کنار گذاشته می شوند. "

او افزود:" مادر ممکن است مسئولیت نگهداری از فرزند را به پدر واگذار نکند و متوجه نشود پدر از در آغوش گرفتن و بازی کردن با فرزند لذت می برد. "

پروفسور یاپارک و همکاران اش دریافتند از هر 10 مرد یک نفر پس از به دنیا آمدن فرزند همراه با همسر به افسردگی مبتلا شده است.

اکثر مردانی که تازه پدر شده اند تغییرات خلق و خو را تجربه می کنند.

برخی از علایم و نشانه های بروز افسردگی در مادران و پدران که شبیه یکدیگرند عبارتند از: خستگی شدید، تغییر عادات تغذیه و خواب. اما مردان کمتر از زنان مبتلا از دست و پنجه نرم کردن با علایم و نشانه های افسردگی شکایت می کنند. 

مردانی که از افسردگی پس از زایمان رنج می برند ممکن است به حمایت خانواده، متخصص روان پزشک و روان درمانی، زوج درمانی، دارو درمانی و ورزش کردن نیاز داشته باشند.

دکتر هورساگر بوهرر، رئیس بخش زنان و زایمان مرکز درمانی دانشگاه ویرجینیا گفت:" وقت گذرانی پدر با فرزند و همسر نقش زیادی در بهبود افسردگی پس از به دنیا آمدن مردان ایفاء می کند. "

او افزود:" به پدر اطمینان دهید، ابتلاء به افسردگی طبیعی است و تقصیر او نیست. "

پژوهشگران باور دارند، پدران بیش از سایر افراد خانواده در معرض ابتلا به افسردگی پس از زایمان قرار دارند.

منبع: healthday