سن و باروری

سن مناسب باروری

در زمانی که قصد باردار شدن دارید بهتر است به سن خود توجه کنید

در زمانی که قصد باردار شدن دارید بهتر است به سن خود توجه کنید زیرا هر چه سن افزایش یابد قدرت باروری نیز تغییر خواهد کرد

منبع: نی نی +