بی خوابی، عامل تضعیف سیستم ایمنی دوقولوها است!

یافته های تازه نشان می دهند، علت بروز کسالت در افرادی که کمبود خواب دارند، تضعیف سیستم ایمنی بدن است.

محققان مرکز مطالعات خواب دانشگاه کمبریج پس از تجزیه و تحلیل خون و مطالعه بر روی عادات خواب ۱۱ دو قولو پی بردند، سیستم ایمنی بدن دوقولوهایی که از کمبود خواب رنج می بردند ضعیف تر از سایر اقوام شان است.  

یافته تازه دانشمندان تاثیر منفی کمبود خواب بر گلبول های سفید خون و تضعیف سیستم ایمنی بدن را نشان داد.    

دکتر ناتانیل واتسون، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه کمبریج و سرپرست این مطالعه گفت:" یافته های ما نشان می دهند، خواب کافی عملکرد سیستم ایمنی بدن را ارتقاء می دهد. هفت ساعت خواب در شبانه روز تندرستی را افزایش می دهد."

پژوهشگران پس از بررسی عادات خواب هفت دو قولو پی بردند ۵۵ درصد عادات خواب انسان ژنتیکی است.  

دکتر واتسون افزود:" انسان ها در جامعه مدرن با استفاده از فناوری و تکنولوژی مدرن و بی توجهی به خواب کافی تلاش می کنند تا به موفقیت برسند، در حالی که این کار سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و باعث کسالت افراد می شود. "

منبع: daily mail