عوامل خطرناک در افتادگی رحم

عوامل خطرناک در افتادگی رحم

با افزایش سن و کاهش سطح استروژن خطر افتادگی رحم افزایش می یابد

با افزایش سن و کاهش سطح استروژن خطر افتادگی رحم افزایش می یابد در این ویدیو عوامل بروز خطر افتادگی رحم و نکاتی که احتمال خطر افتادگی رحم را کاهش دهد عنوان میشود

منبع: نی نی +